Recent Changes - Search:

Surf

PmWiki

PurjelaevalOnÕigus

Jõuajamiga laev peab alati andma teed purjejõul liikuvale laevale. Kui purjelaev liigub mootoriga, peab tal olema üleval vastav märk (koonus tipuga allapoole päevasel ajal) ning purjelaev loetakse samuti jõuajamiga laevaks ning teeandmise määrab ära parema käe reegel, ütleb seadus.

Tegelikkuses ette tulevaid olukordi aga reguleerivad veel paljud muud nõuded. Näiteks Faarvaatri ületamine - kehtib reegel, et alla 20 m pikkune laev või purjelaev ei tohi takistada niisugust laeva, mis saab ohutult sõita ainult faarvaatris. Näiteks meie saarte vahet sõitvad praamid käivad kindlasti selle reegli alla. Samuti suurte laevade sadamasse sisenemised-väljumised.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 04, 2008, at 12:53 AM